FORLOVELSE OG
HISTORIE

FORLOVELSE OG HISTORIE
I vore dages vestlige verden er forlovelse en romantisk begivenhed, der vidner om stor indbyrdes kærlighed. Men før 1800-tallet var det almindeligt at indgå fornuftsægteskab, hvor man blev gift af praktiske og økonomiske grunde. Slægtens garanti for at blive videreført var de kommende børn, og man søgte derfor at skaffe økonomisk bistand til den nye families start. Hos overklassen var de unge underlagt ikke at gifte sig under deres stand – hvilket vil sige økonomisk og klassemæssigt.

TROLOVELSE
Trolovelsen er den gamle betegnelse for den aftale, to familier har indgået. Modsat i dag var trolovelsen dengang en juridisk gyldig aftale. Trolovelse betyder, at en fader lovede sit barn bort til ægteskab med en anden. I trolovelsen indgik der også et brudekøb, en gave som blev givet til gengæld for bruden.

Trolovelsen kunne kun ophæves med begge partners accept og en kongelig dispensation. I lang tid var trolovelsesritualet og vielsesritualet næsten ens. Det var først, da den protestantiske kirke fik magten, at man forsøgte med lovregler at ændre trolovelsens status. Trolovelsen blev til sidst reduceret til at være et løfte om et fremtidigt ægteskab. I 1799 mistede den helt sin betydning.

FRA TROLOVELSE TIL FORLOVELSE
I løbet af 1800-tallet blev det mere og mere almindeligt, at de unge selv bestemte, hvem de ville giftes med – dog med forældrene samtykke. Ofte ville det unge par skjule deres kærlighed til hinanden for at undgå drillerier, der mest havde til formål at holde det unge par væk fra hinanden. Frygten var dengang, at pigen skulle blive gravid inden ægteskabet. Efterhånden som trolovelse mistede sin betydning, overtog ordet forlovelse. Med præventionsmidlernes indtog og oprøret i 1960’erne ændrede tiderne sig, og i dag er det mere reglen end undtagelsen, at par vælger at bo sammen, inden de gifter sig.

vielsesringe_hvidguld_model_step_2_5
RINGE I
HVIDGULD
MED
DIAMANTER
RINGE I
GULD MED
DIAMANTER
SEND ØNSKELISTE
SOM EMAIL